Αγαπητά μέλη

 

Η συνεργασία μας αναφορικά με την λειτουργία των πόστων εστίασης που έχουμε αναλάβει στις εγκαταστάσεις του Ομίλου έχει καταστεί εξαιρετικά δυσχερής και ασφυκτική.

 

Μεταξύ άλλων, προσφάτως ενημερωθήκαμε και επίσημα από τις αρμόδιες αρχές ότι κάποιες από τις βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας μας, που αποτέλεσαν και το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της μεταξύ μας συμφωνίας (όπως η εξυπηρέτηση και το σέρβις στον αιγιαλό) δεν επιτρέπονται, αφού δεν είχε ποτέ παραχωρηθεί σχετικό δικαίωμα στον ΝΟΒ από το ελληνικό δημόσιο.

 

Επιπλέον, η επιμονή της διοίκησης να μην επιτρέπει την τροφοδοσία των καταστημάτων με τροχήλατο μέσο από την κάτω πύλη, επειδή δήθεν δεν είχε συμφωνηθεί συμβατικά, πέρα από καταχρηστική-αφού κανένα δικαιολογημένο συμφέρον δεν εξυπηρετεί- καθιστά  πρακτικά αδύνατη τη λειτουργία μας.

 

Αλλά και το νέο έωλο καθεστώς που καθιέρωσε ο ΝΟΒ με βιομετρικό έλεγχο των εισερχομένων στις εγκαταστάσεις, έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και έχει εγείρει αντιδράσεις σε μέλη και προσωπικό.

 

Ανεξάρτητα από το αν τα παραπάνω γεννούν αξιώσεις αποζημίωσης από την πλευρά μας, δεδομένου ότι ελλείπουν συνομολογημένες ιδιότητες των χώρων που μας παραχωρήθηκαν, για την εκμετάλλευση των οποίων δαπανήσαμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, αυτό που πρέπει να γνωρίζετε εσείς ως μέλη είναι ότι έχουν δημιουργηθεί, εν αγνοία μας και χωρίς δική μας υπαιτιότητα, συνθήκες, που δεν μας επιτρέπουν να λειτουργήσουμε και να σας εξυπηρετήσουμε στον αιγιαλό. Μόνη επιτρεπτή και δυνατή χρήση είναι αυτή της καντίνας του κολυμβητηρίου (της οποίας άλλωστε η τροφοδοσία από την πάνω πύλη δεν παρουσιάζει προσκόμματα) μέσω self service.

 

Παρά τα ανωτέρω, η διοίκηση του ΝΟΒ εξακολουθεί να απαιτεί ένα εξωφρενικά υψηλό τίμημα για την εκμετάλλευση των πόστων εστίασης με όρους και προϋποθέσεις ανύπαρκτους. Αυτό δυστυχώς έχει οδηγήσει την επιχείρηση μας σε οικονομική εξόντωση.

 

Σεβόμενοι την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας του Ομίλου-την οποία ουδόλως επιθυμούμε να υποσκάψουμε- και εξυπηρέτησης των μελών του, σας γνωστοποιούμε ότι εφεξής και μέχρι νεοτέρας, μέλη και αθλητές, θα εξυπηρετούνται από την καντίνα του κολυμβητηρίου.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τα ως άνω.

 

Με εκτίμηση,

Όμιλος ΜΑΡΑΤΟΠ Ε.Ε.